Oferta

 • Roboty zwiaízane z budową rurociagów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Roboty zwiazane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Roboty budowlane zwiazane  ze wznoszeniem budynków  mieszkalnych i niemieszpalnych
 • Roboty zwiażane z budow dróg i autostrad
 • Roboty zwiazane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych gazowych i klimatyzacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Działalność w zakresie inżynierii i zwiazane z nią doradztwo techniczne
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Kontakt

Ul. Graniczna 6
67-100 Nowa Sól

68 455-40 33

Wyślij e-mail

www.hydrobud-nowasol.pl

Galeria